Velkommen

Bestyrelsen vil meget gerne have mail adresse på alle grundejere, så vi kan informere denne vej.

Vi vil også gøre opmærksom på, at alt bevoksning mod stier og veje skal klippes til skel.

Vi vil gerne orienteres ved ejerskifte.

Grundejerforeningen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

M.v.h. bestyerlsen